Tulevaisuuden visio

Yhtiö on rakentanut tulevaisuutensa perustusta jo 25 vuoden ajan. Tästä on hyvä ponnistaa eteenpäin ja ylöspäin. Yhtiö pyritään jakamaan diffuusiolla kolmeksi yhtöksi: Vise Holding Ltd Oy, Vise Invest Ltd Oy ja Vise Consulting Ltd Oy.

Työnjaon yhtiöitten välillä on suunniteltu toimivan siten, että Vise Holding Ltd Oy on osakkuuksia omistava yhtiö, Vise Invest Ltd Oy toimii aktiivisena sijoitusyhtiönä ja Vise Consulting Ltd Oy tarjoaa kohdeyrityksille monipuolista yrityskonsultointia ja -koulutusta.

Vise Invest Ltd Oy:lle pyritään hankkimaan mahdollisimman vahva osakaspohja suunnattujen  kansainvälisten osakeantien avulla.

Vise Consulting Ltd Oy pyrkii etabloitumaan kansainvälisille markkinoille hankkimalla osuuksia asiantuntijaverkostoihinsa kuuluvista yrityksistä.  Osakkuuden ostaminen yrityksestä, minkä kanssa yhtiö on toteuttanut yhteisiä projekteja yli kaksikymmentä vuotta, on osoittautunut turvallisimmaksi ja varmimmaksi kansainvälistymisen tieksi. Pelkkä asiantuntijaverkostojen jäsenyys ei ole globalisoituvassa maailmassa enää riittävää. Vise Consulting Ltd Oy:n on suunniteltu olevan henkilökuntansa sekä Vise Invest Ltd Oy:n omistama, minkä on suunniteltu toimivan myös etabloitumisen päärahoittajana.

Kaikki yhtiön palvelut tuotteistetaan määrämuotoisiksi palvelutuotteiksi innovatiivisen tuotekehityksen tuloksena.  Palvelutuotteiden tuotemerkit rekisteröidään muun muassa Patentti-ja rekisterihallituksen Tavaramerkkitoimistoon. Tuotekehitykseen haetaan ulkopuolista rahoitusta käytettävissä olevista lähteistä.