Kansainvälisen liiketoiminnan asiantuntijapalvelut

Jokaisesta asiakkaan antamasta toimeksiannosta eli projektista tehdään kirjallinen sopimus, missä sovitaan työnjaosta asiantuntijoiden sekä toimeksiantajan välillä. Jokaiselle projektille nimetään tulosvastuullinen suomalainen vetäjä eli projektipäällikkö sekä projektitiimi. Projektitiimi voi koostua kotimaisista ja/tai kohdemaiden asiantuntijoista ja projektipäällikkö vastaa heidän työstä kuten omastaan.

Toimeksiantajalla siis on vain yksi suomalainen sopimuskumppani, millä on tarvittava määrä asiantuntija-alihankkijoita kussakin kohdemaassa. Asiantuntija-alihankkijoidemme toiminta kattaa EU:n sisämarkkinat sekä tärkeimmät ulkomarkkinat kuten USA:n, Japanin, Kiinan, Intian. Toimeksiantajalla ei ole suoraa yhteyttä kyseisiin alihankkijoihin eikä päinvastoin. 

On toimeksiantajan etu, että kaikki asiointi sekä maksuliikenne kulkee suomalaisen projektipäällikön kautta. Projektipäällikkö raportoi toimeksiantajalle sopimuksen mukaan säännöllisesti antaen aikatauluja ja suosituksia tehtävistä toimenpiteistä. Tässä vaiheessa toimeksiantajan oma organisaatio astuu kuvaan suorittaen oman osansa toimenpiteistä kirjallisen sopimuksen sekä aikataulun mukaisesti.  Projektipäällikkö laskuttaa toimeksiantajaa ja maksaa asiantuntija-alihankkijoilleen.