Hallitus- ja johtoryhmätyöskentely

Tarjoamme määrämuotoista toimintakonseptia sekä määrämuotoisia työkaluja hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyn terävöittämiseksi. Määrämuotoiset työkalut ovat osa Prow-järjestelmää. Prow on yrityksen suunnittelu-, ohjaus- ja tulosjohtamisen järjestelmä ja se on ollut markkinoilla jo yli 20 vuotta. Nämä työkalut pyritään muuttamaan kokonaan sähköiseen muotoon selainohjelmilla toimiviksi.

Lisäksi asiantuntijamme tarjoaa asiakasyrityksen käyttöön monipuolisen perus-ja jatkokoulutuksensa sekä pitkän työ-ja elämänkokemuksensa.  Asiantuntijamme keskittyy hallituksen jäsenelle yleisesti kuuluvien velvollisuuksien lisäksi vahvoihin alueisiinsa kuten rahoitukseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen. Kehittämistyö tapahtuu hallituksen kokouksissa ja kokousten välillä.

Asiantuntijamme voi toimia Kaupparekisteriin merkittynä hallituksen varsinaisena jäsenenä tai hallituksen asiantuntijajäsenenä ilman merkintää Kaupparekisterissä.  Kun asiakasyritys on pyrkimässä uusille markkina-alueille on perusteltua ottaa hallitukseen asiantuntijajäsen myös kyseiseltä markkina-alueelta. 

Palkkiot voidaan maksaa käteisenä, osakkeina, optioina tai näiden yhdistelmänä.  Asiantuntijamme voi myös tehdä sijoituksen asiakasyritykseen toimien ns. kanssayrittäjänä.

Yhtiö on jäsen useissa asiantuntijaverkostoissa kuten Hallitusammattilaiset ry, Hallitus- ja johtoryhmäammattilaiset Haltika, Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallitusammattilaiset ry AKHA.

Pyytäkää luottamuksellista tarjoustamme Hallitus- ja johtoryhmätyöskentelystä. 

Referenssejä: 

Asiantuntijamme on toiminut muun muassa seuraavien asiakasyritysten ja yhteisöjen hallituksessa:

Descal Engineering Oy, hallituksen asiantuntijajäsen ilman merkintää Kaupparekisterissä 2011-2012

Kiinteistöosakeyhtiö Paavonkulma (Höyhensaaren talo), hallituksen jäsen 2008 alkaen

REACHLaw Oy, hallituksen jäsen ja sihteeri 2007-2008. Yritys palkittiin tasavallan presidentin Kansainvälistymispalkinnolla 2010.

Lasiliiri Oy, hallituksen jäsen ja sihteeri 2004-2006

Roder Group Oy, hallituksen jäsen ja sihteeri 2002-2003

Lammin KL-Koneistus Oy, hallituksen jäsen ja sihteeri 2002-2003

Samster Oy, hallituksen jäsen ja sihteeri 2002-2003

Vise Consulting Ltd Oy, hallituksen puheenjohtaja 1987 alkaen

The Global Consultants TGC, puheenjohtaja vuodesta 1987 alkaen

Hämeen Kehitysrengas, puheenjohtaja vuodesta 1990 alkaen

Hämeen Yrittäjät ry:n EU-asioista vastaava hallituksen jäsen 1992-1997

Hämeen Osakesäästäjät ry:n hallituksen jäsen ja sihteeri 1995-2008

Suomen Tulevaisuuden Tutkimuksen Seura ry:n paikallisryhmän vetäjätiimin jäsen vuodesta 2000 alkaen

Asunto Oy Kaupunginpuisto, hallituksen jäsen 1983-1987

Vanhempainyhdistyksen hallituksen jäsen 1990-1992

Oppilaitoslautakunnan jäsen 1976-1977