Vuokrajohtajat

Vuokrajohtajuus on väliaikaisin resurssein hoidettua johtamista, päällikkyyttä tai asiantuntijatehtävien hoitoa.

Vuokrajohtaja on käytettävissänne esimerkiksi sukupolvenvaihdosten, sairauspoissaolojen, suurten organisaatiomuutosten tai kansainvälisille markkinoille etabloitumisen yhteydessä.

Joustavat johtajaresurssit ovat käytettävissänne lyhyellä varoitusajalla.  Asiantuntevan ja tehokkaan vuokrajohtajan avulla tuloksia saavutetaan nopeasti. Asiantuntevalla vuokrajohtajalla on tehtäviin vaadittavat tiedot, taidot ja tuoreita näkökulmia.

Vuokrajohtajaratkaisu on kustannustehokas, koska toimeksianataja maksaa vain tehdyistä työpäivistä. Toimeksiantajalle ei aiheudu mitään ylimääräisiä kustannuksia kuten sosiaaliturva- ja työeläkemaksuja, vakuutuksia, lomakorvauksia, sairauspäivärahoja, rekrytointi- tai irtisanomiskustannuksia.

Operatiivien johtoryhmätyöskentely tehostuu oleellisesti. Erittäin kokenut vuokrajohtaja tuo toimeksiantajan johtoryhmään ulkopuolisen näkökulman sekä todella paljon taitoa ja kokemusta. Vuokrajohtaja on ammattilainen, jolla on erinomaiset taidot projektijohtamisesta ja objektiivinen suhtautuminen yrityksen toimintaan.

Keskittyminen oleelliseen lisääntyy, koska keskeiset välitavoitteet määritellään selkeästi toimeksiannon alussa.  Hankkeiden edistymiestä raportoidaan säännöllisesti ja suoritukset mitataan.

Vuokrajohtaja ottaa toiminnan haltuunsa ja täyden vastuun asioiden toteutuksesta.  Muutoksia voidaan toteuttaa ripeästi, resurssiaukkoja paikata ja projekteja hallita. Vuokrajaohtajalla on käytössään edellä mainitut tärkeät tuki- ja asiantuntijaverkostot.

Pyytäkää luottamuksellista tarjoustamme Vuokrajohtaja -palvelustamme.