DNA Genealogia

Dokumentteihin perustuvan, perinteisen sukututkimuksen osalta tarjoamme yksittäisiä tietoja ja laajoja kokonaisuuksia.  Täydellisimmät tiedot koskevat Vähänkyrön pitäjän Ojanimen kylän Lindalan kantataloa sekä esipolviselvityksen että jälkipolviselvityksen osalta. 

Selvitykset etenevät sinne, mihin kirjalliset lähteet päättyvät eli 1400-luvun loppupuolelle. Valitettavasti Pohjanmaan osalta on säilynyt kirjallisia lähteitä keskiajalta eli ajalta ennen Kustaa Vaasaa vain hieman toista sataa. 

Lahjavinkki: dokumentteihin perustuva sukukirja on hyvin yksilöllinen ja hyvin henkilökohtainen lahja.  Sukukirjat laaditaan tilausten mukaan.  Kirjat valmistetaan yksitellen käsityönä ja niissä on juokseva numerointi. 

Lisätietoja: Heikki Lintala 0500 476484, sähköposti vise(at)co.inet.fi

DNA analyyseihin perustuva sukututkius avaa sukututkijalle kokonaan uuden maailman kirkonkirjojen ja muiden kirjallisten lähteiden tuolle puolen.  Sukututkija voi päästä tuhansien ja kymmenien tuhansien vuosien taakse suoran isä- ja äitiketjunsa osalta.  DNA analyysit täydentävät kirjallisia lähteitä. DNA analyysit joko vahvistavat tai kumoavat kirjallisten lähteiden tiedot.  On arvioitu, että noin 20 prosentilla populaatiosta on dokumenteissa virheellisiä tietoja biologisten esi-isiensä osalta.  

yDNA:n (y-kromosomi) osalta täydellisimmät tiedot koskevat Vähänkyrön pitäjän Ojaniemen kylän Lindalan kantataloa.  Kaikki miehet, jotka voivat johtaa suoran isäketjunsa Anttiin (Anders) toimien Lindalan kantatalon isäntänä 1500 -luvun alussa, kuuluvat I1d haploryhmään eli klaaniin. Tämän klaanin tihentymäalueet sijaitsevat eteläisen Skandinavian, Pohjanmaan ja Satakunnan alueilla. On vahvoja todisteita siitä, että Viikingit olisivat kuuluneet I1d haploryhmään. yDNA I haploryhmään kuuluvia miehiä kutsutaan Iivarin pojiksi.   

mtDNA:n (mitokondrio) osalta toistaiseksi täydellisimmät tiedot koskevat Kauhavan pitäjän Hemmingin kantataloa ja Kihniön pitäjän Linnan kantataloa.  Kaikki naiset ja miehet, jotka voivat johtaa suoran äitiketjunsa Hemmingin kantatalon emäntään Inkeri Niilontyttäreen syntynyt 1640 -luvulla tai Linnan kantatalon emäntään Maliniin syntynyt 1660 -luvulla, kuuluvat H3 haploryhmään eli klaaniin. H3 -haploryhmä on varsin harvinainen maassamme ja sen tihentymäalueet sijaitsevat Baskimaalla sekä Sardiniassa.  Inkeri Niilontyttären ja Malinin lähin yhteinen esiäiti löytynee Kauhavan ja Kihniön välimaastosta Kyrönjoen laaksosta, mikä pyritään todentamaan myös dokumenteista. H -haploryhmään kuuluvia naisia kutsutaan Helenan tyttäriksi ja miehiä Helenan pojiksi.   

DNA-kokonaisperimätutkimuksen eli serkkututkimuksen avulla sukupuu voidaan selvittää ja varmistaa kuuden edeltävän sukupolven ajalta ja jopa kauempaakin. Keskinäisiä osumia saaneilta henkilöiltä löytyy yhteisiä esiäitejä, yhteisiä esi-isiä tai molempia kahdesta kuuteen edeltävän sukupolven ajalta analyysin tulosten mukaisesti. 

Serkkututkimuksen dataa voidaan käyttää myös vertailtaessa yksilön perimän etäisyyttä muihin suomalaisiin sekä muihin kansoihin. Tähän mennessä suoritettujen IBS (Identity by State) vertailujen perusteella voidaan todeta nykyisten suomalaisten jakaantuvan selkeästi eri väestöihin, mitkä jakautuvat edelleen pääryhmiin ja ryhmiin.  Näitä eri väestöjä yhdistää ainakin yhteinen kieli, historia ja kulttuuri.  

Lahjavinkki: DNA alanyyseihin perustuva sukukirja on hyvin yksilöllinen ja hyvin henkilökohtainen lahja.  Sukukirjat laaditaan tilausten mukaan.  Kirjat valmistetaan yksitellen käsityönä ja niissä on juokseva numerointi. 

Lisätietoja: Heikki Lintala 0500 476484, sähköposti vise(at)co.inet.fi