Starttilausunnot

Asiantuntijamme toimii Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella starttilausunnon antajana. 

TE-toimistot ja Finnvera Oyj voivat pyytää esteettömän ja puolueettoman ulkopuolisen asiantuntijalausunnon starttirahapäätöksen ja/tai rahoituspäätöksen pohjaksi.  Lausunto laaditaan määrämuotoiselle lomakkeelle.